Adventi Bibliaóra – 2020 december 13. 17:00

„Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében!” Mt 25.21

Advent harmadik vasárnapjára, az öröm vasárnapját együtt megünnepelni hívunk Benneteket, most bibliaóra keretében! Karácsonyra készülve vezessen bennünket az ígéret a Máté evangéliumából, hogy osztozhatunk a mi Urunk örömében (Mt 25:21). Mert ő nem tartja azt meg magának és mindörökre, hanem megosztja velünk az ő Fiában itt és most.

Adventi bibliaóránkat vasárnap 17 órakor tartjuk. Kedves Testvérünk! Kapcsoljunk a mi Urunk üzenetére az alábbi linken:

https://us02web.zoom.us/j/86916449757
Meeting ID: 869 1644 9757

Szeretettel várunk vasárnap a közösségbe!

Topolánszky Ákos lelkész és Németh István gondnok

Adventi bibliaóra és hangjáték! – 2020. november 29. 17.00

Kedves Testvérek, kedves szülők és gyermekek!

INDULJUNK EGYÜTT  ADVENTI UTUNKON!

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a 2020. november 29-én 17 órakor kezdődő ONLINE BIBLIAÓRÁNKra!

Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézsaiás 55,6)

Félelmekkel és kétségekkel teli világunkba reménysugárként érkezik hozzánk az új egyházi évet nyitó adventi időszak. Erőt és bátorítást ad lelkünknek ISTEN HOZZÁNK SZÓLÓ ADVENTI ÜZENETE, melyet Nt. TOPOLÁSZKY ÁKOS lelkipásztor hirdet.

A gyermekeknek is szóló, JÁNOS A NEVE! c. HANGJÁTÉK Keresztelő János születésének történetét eleveníti fel a vasárnapi iskolás szolgálattevők lelkes játékával. Zakariás kételkedett a Mindenható ígéretében, története arra bíztat bennünket, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is higgyünk az Úr szavában, hiszen Ő ma is gondot visel ránk, a kezében tart bennünket!

Induljunk el együtt a betlehemi jászol felé! Alkalmunkra KÉSZÍTSÜK ELŐ ADVENTI KOSZORÚNKat, hiszen, ha ez alkalommal különös módon is, de EGYÜTT GYÚJTJUK MEG AZ ELSŐ GYERTYÁT rajta. Az online alkalomra az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://us02web.zoom.us/j/83771954458

Áldáskívánással:

BELGIUMI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZET

 Topolánszky Ákos lelkész és Németh István gondnok

Bibliaóra – 2020. november 15. 17.00

Kedves Testvérek!

Jób mondataival üdvözlünk mindenkit a közösségünkben:

„Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait! Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz. Ha eltávolítod az álnokságot sátradból, porba dobod az aranyat, patakkövek közé az ófíri aranyat, akkor a Mindenható lesz az aranyad és színtiszta ezüstöd. Akkor majd megleled örömöd a Mindenhatóban, és arcodat Istenhez emeled. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. Amit eltervezel, sikerülni fog, világosság ragyogja be utadat. Ha megaláztak, mondd ki, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. Még azt is megmenti, aki nem ártatlan: Ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz.”
Jób 22 21-30

Vasárnap Isten kegyelméből és az új rend szerint bibliaórát tartunk 5 órakor, amikor a Prédikátor könyve 1 része alapján fogunk beszélgetni, egymással és az Úrral közösségben lenni. Mindenkit hívunk és várunk erre az alkalomra is.

Tudjuk, hogy a vírus a gyülekezetbe is bejelentkezett. Testvérünknek mielőbbi gyógyulást kívánunk, amiért imádkozunk, imádkozzunk! Reméljük és kívánjuk, hogy ne vegyen rajtunk erőt ez a nehézség és fenyegetés, de ha így lenne is, tudjuk és forgassuk a szívünkben, hogy a végső szó mindig Istené, és a legfontosabb „protektiv faktorunk” – ha szabad így nevezni – a hitünk . Ne félj ezért…!

Mindenkit szeretettel várunk a bibliaórára az alábbi linken!

 https://us02web.zoom.us/j/84827671138

Meeting ID: 848 2767 1138

Szeretettel:

A presbitérium

Online istentisztelet – 2020. november 8. – 17.00

Kedves Testvérek!
 
Sok szeretettel hívogatunk mindenkit a vasárnapi istentiszteletünkre!
 
A legutóbbi alkalomhoz hasonlóan online módon fogunk találkozni.
A gyermekeket is szeretettel várjuk, a közös kezdés után nekik egy külön “virtuális szobában” lesz a vasárnapi iskola. (Jó, ha ők egy külön eszközről csatlakoznak be.)
 
Igét hirdet a gyülekezetünk lelkésze Topolánszky Ákos.   
 
Az istentisztelethez csatlakozni az alábbi hivatkozáson keresztül lehet 16.45-től. 
 
 
Áldást, békességet!
 
Presbitérium