Nagypénteki istentisztelet, 17:00 órakor

Kedves Testvérek!

„Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki…” János 18:36

„Elvégeztetett.” János 19: 30

Szeretettel hívunk, hogy együtt éljük át Krisztusnak értünk vállalt és elszenvedett passióját és részesedjünk annak áldásaiból! Az ő keresztje a mi üdvösségünk! Felette nagy titok ez!

Ünnepi istentiszteletünkre nagypénteken, április 2.-án 5 órakor kerül sor, amikor igazi nagypénteki liturgiával készülünk. Ha lehetséges, egy szál gyertyát készítsetek elő! Köszönjük!

Húsvétvasárnapra, a feltámadás örömünnepére is már most hívunk, szintén 5 órai kezdettel. Ekkor úrvacsorát is vehetünk, ki-ki a maga otthonában, de együtt, közösségben megállhatunk a mi Urunk előtt bűnbánatban, ha elkészítettük magunkat.

Várunk mindenkit nagy szeretettel!

Topolánszky Ákos lelkipásztor és Németh István gondnok

Az alábbi linken lehet csatlakozni háromnegyed 5-től.   

https://us02web.zoom.us/j/87686039545