Bibliaóra, április 18., vasárnap, 17 óra

Kedves Testvérek!

„Ő lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk.” Apcsel 4:11-12

Sokan kínálják  magukat, de nincsen más üdvösség, mint a Krisztus Jézusban. Ebben kell megerősödnünk nehéz, látást zavaró időkben, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által állunk meg mi is az életünkben, hogy eljöjjön a felüdülés ideje (3:20).

Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait vasárnapi alkalmunkra, a 17 órai kezdettel kezdődő bibliaórára, amikor a felüdülés idejére jó reménységgel várva a járvány-helyzet krisztológiai tanulságairól beszélgethetünk, egymást is építve-erősítve.

Örömmel várjuk luxemburgi magyar testvéreink csatlakozását is közösségünkbe. Őket is hívjuk az ottani gyülekezet más tagjával együtt szeretettel a mostani alkalmunkra is.   

Reméljük, mindenki jól van és egészséges! Ha valaki beteg lenne esetleg, kérjük, jelezze, hogy tudjunk érte imádkozni! Nagyon fontos!

Vasárnap találkozunk közösségben.

Várunk mindenkit nagy szeretettel és reménységgel!

Topolánszky Ákos lelkipásztor és Németh István gondnok

Az alábbi linken lehet csatlakozni háromnegyed 5-től.   

https://us02web.zoom.us/j/87686039545