Adventi bibliaóra és hangjáték! – 2020. november 29. 17.00

Kedves Testvérek, kedves szülők és gyermekek!

INDULJUNK EGYÜTT  ADVENTI UTUNKON!

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a 2020. november 29-én 17 órakor kezdődő ONLINE BIBLIAÓRÁNKra!

Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézsaiás 55,6)

Félelmekkel és kétségekkel teli világunkba reménysugárként érkezik hozzánk az új egyházi évet nyitó adventi időszak. Erőt és bátorítást ad lelkünknek ISTEN HOZZÁNK SZÓLÓ ADVENTI ÜZENETE, melyet Nt. TOPOLÁSZKY ÁKOS lelkipásztor hirdet.

A gyermekeknek is szóló, JÁNOS A NEVE! c. HANGJÁTÉK Keresztelő János születésének történetét eleveníti fel a vasárnapi iskolás szolgálattevők lelkes játékával. Zakariás kételkedett a Mindenható ígéretében, története arra bíztat bennünket, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is higgyünk az Úr szavában, hiszen Ő ma is gondot visel ránk, a kezében tart bennünket!

Induljunk el együtt a betlehemi jászol felé! Alkalmunkra KÉSZÍTSÜK ELŐ ADVENTI KOSZORÚNKat, hiszen, ha ez alkalommal különös módon is, de EGYÜTT GYÚJTJUK MEG AZ ELSŐ GYERTYÁT rajta. Az online alkalomra az alábbi linken lehet csatlakozni:

https://us02web.zoom.us/j/83771954458

Áldáskívánással:

BELGIUMI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZET

 Topolánszky Ákos lelkész és Németh István gondnok